– Liệu sự đồng điệu về tâm hồn là thứ có thể khiến hai người có thể gắn kết và sát cánh bên nhau mãi?
– Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Đồng điệu hay không đồng điệu, là điều chúng ta chọn và duy trì, chứ không phải ngẫu nhiên mà có, cũng không phải là tự động mất đi. Đã thích thì chờ đợi lâu đến thế nào cũng có thể hi sinh, đã hết tình thì một giây thôi cũng đã là bất tận.

52 Comments