Cập nhật 19h30 29/4 : Tạm thời đã đủ số người mua và đặt sau kỳ nghỉ lấy hết số vòng

Cập nhật 19h30 29/4 : Tạm thời đã đủ số người mua và đặt sau kỳ nghỉ lấy hết số vòng. Bạn nào chưa kịp mua thì đăng ký ở đây cho mình, sau kỳ nghỉ lễ mình sẽ lấy đầy đủ cho các bạn nhé. Chi tiết vui lòng liên hệ 098 245 8864
Đại Bi Chú của đức Quan Thế Âm là một trong Thập Đại chú quan trọng của Đạo Phật.
Tụng kinh này cũng tựa như Bát Nhã Tâm Kinh có thể giải thoát Tâm khỏi hỷ nộ ái ố tham sân si hận ái lạc của thế gian, khởi niệm yêu thương từ bi vô tận với vạn vật.
Tôi có 10 chiếc vòng tay khắc Đại Bi chú bằng gỗ Tuyết Tùng, vòng có tác dụng vượng mộc – tĩnh tâm tốt với những người nóng nảy khó kiềm chế bản thân, đồng thời cũng là một vật hộ thân trừ ngoại tà khi khắc trên vòng Đại Kinh Điển của Phật Giáo. Rất hợp cho các bạn thích vòng gỗ hay ngũ hành mệnh khuyết cần tính Mộc.
Sử dụng cho tất cả các mệnh ko biệt.
Có 2 loại :
Nam cỡ 14mm : 400k
Nữ tay cỡ 12mm : 300k
LH:
098 245 8864
Hiện chỉ có mỗi loại 10 chiếc nhé.
ĐẠI BI CHÚ.
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 LẦN)
THIÊN THÙ THIÊN NHÃN, VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI.
1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng.
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi.
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Dũ Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra.
63. Ta Bà Ha
64. Ta Bà HaTất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Kiết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Rị Thắng Yết Ra Dạ:
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Kiết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô – Mạn Đà Ra – Bạt Đà Gia – Ta Bà Ha (3 LẦN)

18 Comments