Đánh thôi

Đánh thôi.
Cái này lại đi ngược lời chủ tịt vừa biểu tại xứ gạo trắng nước trong (sắp đục rồi) ý là “cứ to mồm, hùng hổ … biểu tình chống cẩu cộng không bảo vệ được chủ quyền đâu”. Suy rộng ra, ngậm miệng, nhắm mắt thì mới thành công.
Sao Ấn Độ lại nổ súng chứ, sao không mặc cho cả sư đoàn cẩu cộng tràn qua biên giới, rồi chúng sẽ tự thấy … xấu hổ mà rút về.