KHỦNG HOẢNG NGOẠI GIAO VIỆT

KHỦNG HOẢNG NGOẠI GIAO VIỆT- ĐỨC
Hôm nay thứ tư ngày 2/8/2017 CHLB Đức lệnh cho tất cả nhân viên tình báo Việt Nam rời khỏi nước Đức trong vòng 48 giờ đồng hồ thông qua Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Đức.
Lý do: ” bắt cóc một nguyên lãnh đạo cao cấp Đảng cộng sản Việt Nam đưa từ Đức về Việt Nam” theo phát ngôn viên bộ ngoại giao Đức ông Martin Schäfer tại Berlin.
Philip Nguyen biên dịch theo Stuttgarter- Nachrichten.de
See Translation

28 Comments