TỪ CHỨC HAY PHẢI ĐỀN MẠNG

TỪ CHỨC HAY PHẢI ĐỀN MẠNG?
Bọn ác ý đã vẽ đường cho chụy từ chức để phủi trách nhiệm.
Cám ơn chụy đã lựa chọn không từ chức. Vì chụy đã nhận thức được trách nhiệm với nhiều bệnh nhân đã chết.
Đền mạng là trách nhiệm lương tâm cao nhất!
Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kì trước chỉ vì bà vợ nhận hối lộ có mấy chục đô mà nhảy lầu tự tử để đền mạng đấy!
Lò nóng rồi, nhưng củi khô vẫn chưa chịu cháy. Toàn khói mù!