Từ khi mình click follow Đại ca Trump

Từ khi mình click follow Đại ca Trump, mình cảm thấy mình tường tận chuyện chính trị ở Mỹ còn hơn ở Thiên đường.
Cũng từ khi đại ca thăng chức, ở thiên đường khắp nơi nhà hàng, quán ăn dẹp tiệm dần, người người di cư trốn chạy tứ tán; ngân hàng, công ty vét sạch két tiền chia cho dân nghèo… Thiệt là quan ngại.
Ghi chú: Mình vẫn làm việc bình thường, ai đòi nợ làm ơn xóa số ĐT mình dùm.
Xin cám ơn.