10

10. Ghét lắm thì vùi dập nó luôn, mị không thích bẩn tay với người mị ghét cay ghét đắng, mị chỉ cần mở miệng ra là có thể khiến cả một tập thể quay lưng lại với nó không ngóc đầu dạy nổi, luôn bị mị móc mỉa công khai thói xấu thôi, mắc nhục luôn. Quyền lực của mị đâu phải ở nắm đấm, nó ở mối quan hệ, lời nói mà.
Thế nên nó đã hiền thì để yên cho nó hiền. OK?