Học branding từ phòng ngủ :v (have a nice day) Để cưới được em, anh phải biết em là ai, từ đâu đến, có bệnh tật gì không? Em có hay càu nhàu không? – Đây là mảng màu trắng thứ nhất mà giới Marketing gọi là “Data” Sau đó chúng ta phải trải qua