Month: October 2017

Cảm ơn em Hồ Gia Anh Lê

Cảm ơn em Hồ Gia Anh Lê – giảng viên trường ĐH NUS – ĐH danh tiếng nhất SINGAPRE đã dành cả tâm huyết của mình cho GD MN Kỳ Anh , giúp trẻ em Kỳ Anh mang tấm vé thông hành ra thế giới . Cảm ơn em Anh Lê đã về thăm chị