5 NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

5 NGÔN NGỮ TÌNH YÊU – Khóa học Miễn phí
– Chủ Nhật 12-03-2017
Bấm vào đây để đăng ký khóa học:
https://goo.gl/forms/CGFMXP28enIZVOEp2
• Chúng tôi chỉ thu phí Hội trường tượng trưng 200,000 VNĐ/học viên.
• Sau khi trừ đi chi phí, toàn bộ số tiền còn lại của khoá học sẽ được dùng vào việc giúp đỡ các bạn gái trẻ lầm lỡ và bị lạm dụng tình dục tại các Mái ấm Tình thương, nơi đang nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh.