Ai đang muốn sd kem bên em mà sợ bị dị ứng hay gì cứ yên tâm nhe em bảo đảm cho nè ko hề kích ứng da đều da khách bị gì cứ trả lại cho em nha nhưng em nói trước khách đang sd kem kia mà muốn sd kem khác thì phải ngưng 3

Ai đang muốn sd kem bên em mà sợ bị dị ứng hay gì cứ yên tâm nhe em bảo đảm cho nè ko hề kích ứng da đều da khách bị gì cứ trả lại cho em nha nhưng em nói trước khách đang sd kem kia mà muốn sd kem khác thì phải ngưng 3-4 ngày ko sd kem để cho các tế bào kem củ trôi đi hết thì mình mới sd kem mới đc nha vì khi còn kem củ trong da mà khách sd kem mới sẽ dễ gây kích ứng và nổi hột đỏ trên da lm ạ khi sd kem mới sd ngày 2 ngày đầu da sẽ bị ngứa nhưng ko sau khách cứ sd bình thường 3-4 ngày là hết luôn nha khách yêu