Bài học Ly nước

Bài học Ly nước!
Hãy tưởng tượng bạn đang có một nửa ly nước trong tay. Bạn sẽ thấy ly nước ĐẦY 50% hay CẠN 50%, tất cả đều do cách nhìn của bạn mà ra.
Một người tích cực sẽ luôn nhìn vào điểm tốt, điều tích cực để rồi từ đó cố gắng hơn và những gía trị sống tốt đẹp, tích cực sẽ ngày càng được lan toả nhiều hơn. Sự tự tin và trân trọng cũng từ đó mà sinh ra.
Một người tiêu cực sẽ luôn nhìn vào điểm thiếu sót và có khuynh hướng chỉ trích, phê phán để rồi chính bạn thân họ cũng không thể tốt hơn. Sự tự ti và đố kỵ cũng từ đó mà sinh ra.
Nếu các bạn gặp một người “NGU” 90%, thay vì chỉ trích HÃY TRÂN TRỌNG VÌ HỌ GIỎI 10%. Chắc chắn họ sẽ có động lực hơn mỗi ngày phần GIỎI SẼ TĂNG lên 10%, 20%, 30%, …. Còn nếu cho dù một người GIỎI 90%, MÀ SUỐT NGÀY LUÔN NÓI “NGU” 10%, chắc chắn từng ngày họ sẽ “ngu” hơn 10%, 20%, 30%, …
Các bạn hãy nhớ rằng, không quan trọng Đúng hay Sai, Tốt hay Xấu, nhưng khi chúng ta tập trung nhiều, nghe nhiều, thấy nhiều, suy nghĩ nhiều, hành động nhiều về điều gì, thì điều đó sẽ có xu hướng TĂNG LÊN. Ngược lại, nó sẽ giảm đi.
Nếu suốt ngày bạn luôn nhắc đến những điều thiếu sót, sự tiêu cực của mọi người, mọi việc, bằng một cách nào đó những sự tiêu cực đó sẽ ngày càng tăng lên. Tiềm thức của các bạn sẽ luôn ghi nhận những ý niệm đó bên trong bạn và rồi một ngày chính bạn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.
Sau cùng, thực ra ly nước đang đầy 100%, gồm 50% nước và 50% không khí! Nên đôi lúc hãy tăng thêm những góc nhìn để tăng thêm những giá trị.
Hãy học cách tự tin vào bản thân và trân trọng mọi thứ xung quanh. Vì tất cả xuất phát từ chính GÓC NHÌN CỦA BẢN THÂN mà ra. Cách bạn nhìn ly nước cũng chính là cách bạn nhìn cuộc sống, nhìn mọi người, mọi việc.
❤ Sưu tầm ❤
See Translation