bia vốn dĩ là nước

bia vốn dĩ là nước, là men say thực vật hành thủy, con người uống vào sẽ quy gan mộc, tức người hấp thụ thực vật thủy, nếu uống quá nhiều đâm ra bụng phệ, gan chủ về cân nhưng mập này là do xơ gan cổ trướng gì đó, một khi quá tướng thì phải cầu cứu kim tức dao kéo may ra mọi thứ mới trở về trạng thái cân bằng, thủy sinh mộc, mộc vượng có kim kìm hãm
See Translation