CẦN BÁN GẤP NHỮNG LÔ HÒA XUÂN SAU

CẦN BÁN GẤP NHỮNG LÔ HÒA XUÂN SAU
Lô 96,97 B2.55 giá 930
Lô 33,34 B2.44 giá 980
Lô 53,54 B2.81 giá 1150
lô 36 B2-62 giá 1050
lô 49 B2-76 giá 1070
lô 35 B2-36 giá 1 tỷ 45
lo 5 B1-38 giá 1 tỷ 6
lô 67 B2-45 giá 1050
lô 58 B2-44 giá 1070
Lô 69 B2-50 giá 1020
lô 23,34 B2-78
lô 46 B2-77
LH MINH ĐỨC . 0938.126.889