Chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với hình ảnh mẹ bầu trong những chiếc đầm bầu đơn điệu. Tai sao bạn không thử làm mới mình với những món đồ bầu mới lạ hơn như những chiếc quần yếm bầu bằng jean hay chiếc đầm bầu yếm. Với việc sử dụng những kiểu trang