Cháu ăn thế này có xứng đáng được thưởng không các ông/bà/bác/cô/chú nhỉ

Cháu ăn thế này có xứng đáng được thưởng không các ông/bà/bác/cô/chú nhỉ? Tác dụng phụ là quá thừa năng lượng, nghịch không ai bằng, luôn chân luôn tay, nói suốt ngày, nói không ngừng nghỉ từ lúc bố mẹ đón 5h30 chiều đến lúc đưa đi học 8h kém 15 sáng hôm sau (tất nhiên là trừ lúc ngủ). Có ai gợi ý giúp bố mẹ cháu có việc gì đó cho cháu làm giúp tiêu hao bớt năng lượng không ạ :)))))))