Cháu nội của tôi đấy

Cháu nội của tôi đấy! Bây giờ cháu đã 5 tuổi rồi! Khi mới có cháu tôi đã viết bài thơ:
MONG ƯỚC CỦA ÔNG
Bảo Ngân yêu dấu mới chào đời
Như vầng trăng nhỏ giữa vành nôi
Long lanh đôi mắt đôi hạt ngọc
Miệng tựa hồng tươi chúm chím cười.
Như chim én nhỏ ngang trời liệng
Vẫn đầy nắng gió, vẫn mưa rơi
Cha mẹ – ông bà nâng đôi cánh
Cháu ngoan vỗ nhịp vượt trùng khơi!.
20/04/2011
Mọi người chia sẻ nhé!