Chiều tối mai hàng ra đặc biệt có:

Chiều tối mai hàng ra đặc biệt có:
1. Mực ống bé (tầm 18-20 con/kg) đã làm sạch về xối lại dưới vòi nước là hấp, xào… ngay được , chia hộp 0.5kg. Giá: 140k/kg.
2. Bề bề nguyên con hấp ngay khi thuyền cập bến: size to khủng 10-12 con/kg: 320k; size to (18-20 con): 250k.
3. Nõn tôm sắt tươi: 220k nhỏ, 240k size to.
4. Nõn tôm bộp tươi: 330k size to
5. Tôm khô nõn: sắt nhỏ 680k; sắt to 1100k; sắt đại: 1200k.
6. Mực khô, mực tươi….
Ngoài ra mực trứng, mực thước, tôm, cá vẫn có 1-2kg tiện chuyến.
See Translation