Chúc mừng chàng bác sĩ trẻ Dương Minh Tuấn của tôi đã đón nhận được nhiều tình cảm đặc biệt từ độc giả khi ra mắt cuốn sách đầu tiên

Chúc mừng chàng bác sĩ trẻ Dương Minh Tuấn của tôi đã đón nhận được nhiều tình cảm đặc biệt từ độc giả khi ra mắt cuốn sách đầu tiên.
Thêm một sự kiện máu lửa nữa thành công tốt đẹp ☺️ Và tôi đang yên tâm khi nghĩ mình có thể thở phào mà chuẩn bị nằm ổ rồi… thì chợt nhớ ra còn cục nợ Phạm Trí nữa
Xin Tết chóng qua xin Trí chóng ra để tôi hoàn thành nốt công việc mà yên lòng đi đẻ
Huhu