Có ai như mình không nhỉ

Có ai như mình không nhỉ? Mỗi lần đi rút tiền là phải ký kín mấy tờ A4 vì cái tội chẳng chữ ký nào giống chữ ký nào.
Tức quá kêu ngân hàng cho đổi lại chữ ký.
Vừa thò mặt vào phòng hỗ trợ khách hàng, cô em phụ trách xinh đáo để đã phán một câu: Nhìn anh như diễn viên hài ấy nhỉ?
Tộ sư, may mà trong ngân hàng chứ ở ngoài rừng là bần đạo đã cắn đứt đôi môi mọng thích nói bậy nói bừa của cô em rồi đó.
Lại ngồi tập ký thêm mấy tờ A4 nữa nhưng vẫn không đạt yêu cầu.
May sao, cuối cùng cô í cũng nhận ra mình không phải là một diễn viên hài mà là một đạo sĩ nghiêm túc & đạo hạnh nên đã du di giải quyết.
Mất toi cả tiếng đồng hồ chỉ để rút tí tiền!
Thật đúng là,
Tiền đem về túi bao đau đớn,
Tiền đút ngân hàng nhẹ tựa bông
Giống ở trên giường mình cũng vậy
Đút vào thì dễ, rút thì không!
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
See Translation