CƠ HỘI CUỐI ĐỂ MAY RA HẠNH PHÚC

CƠ HỘI CUỐI ĐỂ MAY RA HẠNH PHÚC
(Hồng Thanh Quang)
Cơ hội cuối để may ra hạnh phúc,
Sẽ có lần ta về lại cùng nhau.
Tháng ba ấm trước khi nàng Bân rét,
Gió mơ hồ thổi rối những nương dâu…
Khi bỗng nhớ những lời chân thật cũ,
Tưởng chìm sâu trong tủi giận đa tình.
Anh lại hóa cậu con trai lính quýnh
Chạy ngược đường về phía ánh bình minh.
Ôi đôi mắt hằn lên ký ức,
Ôi bao dung phải giả trang hờn,
Anh rất biết vì anh, em lầm lỡ
Những tơ duyên trong trẻo nước trên nguồn…
Em lặng lẽ truân chuyên cùng số phận,
Chẳng thể nào an tịnh với đào hoa.
Anh cũng thế, sáng mưa trưa nắng,
Càng muốn gần, sóng càng đánh ra xa…
Nhưng vĩnh viễn chẳng thể cây mất cội,
Sẽ nụ mầm cười lại với hồn xuân.
Anh muốn lắm, sẽ có ngày xá tội,
Ta vẫn còn cơ hội để hồi thân…
(24-3-2013)