Có một ít vé tiêu chuẩn của Mobile Day tặng bạn bè

Có một ít vé tiêu chuẩn của Mobile Day tặng bạn bè, năm nay hết ghế sớm nên hơi hạn chế, đăng ký ngay kẻo hết nha. TOPDEVWITHLOVE
Vào http://mobileday.vn/vi/ve-tham-du/ dùng mã TOPDEVWITHLOVE điền vào chỗ code giảm giá là có thể góp mặt trong đại tiệc rồi.
(Update: 10 vé này đã dc book hết.)