Có một ngày

Có một ngày, gà con hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có thể đừng đẻ trứng nữa, dẫn con ra ngoài chơi được không?”.
Gà mẹ thở dài, nói: “Không được đâu con, mẹ còn phải làm việc”.
Gà con nói: “Nhưng mẹ đã đẻ nhiều trứng vậy rồi cơ mà?”.
Gà mẹ gương mặt đầy xúc cảm, nói với con: “Mỗi ngày đẻ một quả trứng, nếu không dao phay kề ngay cổ. Một ngày không đẻ trứng, chủ nhà sẽ có thịt gà để ăn”.