CON CẢM ƠN PHẬT

CON CẢM ƠN PHẬT.
– Con nương tựa Phật con nguyện nở nụ cười giống như Phật với tất cả mọi người.
– Con nương tựa Pháp-lời dạy của Phật con nguyện quay chỉ quay về thấy biết chính con không ngoài ai khác.
– Con nương tựa Tăng nguyện xả bỏ những vướng víu, buộc ràng để thấy an vui không cần điều kiện.
Cứ tối 14 và tối 29AL hàng tháng, chúng mình lại giành 2h đồng hồ bớt ăn, bớt uống, bớt ngủ, bớt chơi, bớt nói năng hành động những điều vô ích để quây quần trong tình đạo ấm áp và từ ái, đại lượng và bao dung để nhìn nhau trìu mến trong ánh đuốc tuệ Phật quang vô lượng mà chúng ta cúng dàng lên Tam Bảo.
1000 ngọn nến cúng dàng cứ mỗi 14 và 29 tại chùa Pháp vân 1299 Giải Phóng.
Bên cạnh kẻ bất lương con sẽ bất lương
Bên cạnh người thiện lương con cũng sẽ lương thiện. Đời người chỉ có tình thương và đạo đức mới xứng là người. Nhất định là thế.
Nammo Buddhaya, Dhammaya, Shangaya