Con chào cả nhà ah

Con chào cả nhà ah. Con cứ thấy mẹ gọi …Giai ơi, Giai ơi…chỉ cần 2 câu là con đã có mặt…. Con bị cấm kg được bắt chuột…và đã có lần con ngoặm con chuột vào mồm …bị đuổi đánh bắt nhả ra…thế bạn chuột chạy thoát. Chị quản lý bảo: Chị gọi Giai ơi, nó mà đến…em lậy nó luôn….kaka thế mà chị phải thua con đấy. Đặc biệt con rất kiêu khi chụp ảnh và nhà có mở cửa nhưng kg đi ra ngoài đâu nha.