Con ranh nhà mình hết lên báo lại được gặp Đức Vua Filip

Con ranh nhà mình hết lên báo lại được gặp Đức Vua Filip. Nó lại đại diện đoàn tặng sách cho ngài rồi ngồi nói chuyện với Vua Bỉ như thật mới kinh chứ!!!!
Ở Vương quốc Bỉ, Đức Vua và dòng họ hoàng tộc là biểu tượng thiêng liêng mà tất cả thần dân yêu mến, tôn kính. Được gặp vua là vinh hạnh lớn trong đời.
Ông bô nó bảo cả đời phấn đấu, thậm chí là người đàn ông dũng cảm nhất TP khi rước mẹ nó – mà Vua còn chưa đoái hoài – thế mà nó chân ướt chân ráo mới đến đã gặp Vua! Đỏ thôi, đen quên đi