Cty

Cty, đã chuẩn bị, để sáng mai, trao tặng, cho các gold director mới mới!!
Tháng này có 5 chiếc xe ga đc trao thưởng miễn phí cùng séc tiền thưởng 40Tri.
Làm online, lướt fb có thêm thu nhập, lại đc thưởng free, xe này đó!!
Có bị thik ko cả nhà?????
Hẹn các Team của Hà 8h30 sáng mai tại cty nhá.
Quynh Nga Nguyen, Chu Diem, Nguyễn Lan Hương