Cuộc sống này hay lắm

Cuộc sống này hay lắm, chỉ cần bạn cắt ngắn tóc, mặc một bộ đồ mới, thoa một chút phấn, đánh một chút son, kẻ một chút chân mày là chẳng ai có thể biết được cảm xúc thật của bạn, mà thực ra, họ cũng chẳng mảy may quan tâm đến những gì bạn nghĩ cả. Họ chỉ thích bạn luôn trông ổn như thế, vì họ vốn dĩ không có trách nhiệm phải lo lắng cho bạn mà.