Đàn ông rơi lệ

Đàn ông rơi lệ, lựa chọn về nhà
Đàn bà rơi lệ, lựa chọn ra đi.
Chị Mộng sau 1 tuần lệ rơi lã chã 2 dzòng, lựa chọn ra Spa mần một nhát gần 5 tiếng đồng hồ tẩy sạch muộn phiền từ đầu đến tựn gót chưn.
Nay xin thông báo với các bẹn gần xa trong ngoài Fb :
Mộng đã quay trở lại ăn hại như xưa nhoé, trưa nay sẽ ghé Bếp Bắc làm nhát đề mô nha.
Khoe cái bàn tay cụa người lao động, lại chuẩn bị chạy hết công suất nà.
Chúc các bẹn mình tuần mới vui vẻ. Chụt chụt.