Đi nha sĩ á

Đi nha sĩ á, cũng là 1 dạng tâm linh tín ngưỡng rất mãnh liệt. Phải có niềm tin dữ dội vào anh nha sĩ đó mới dám nằm ra mấy tiếng đồng hồ, hả họng cho ảnh dùng 1 triệu thứ máy đục, máy khoan, máy cắt.. rồi ảnh tạo ra nguyên 1 cái công trường trong đó, hì hục đục khoét, xây tô trám trét….
1 chàng trai vừa mới trám 2 cái răng sâu và cạo vôi răng sau hơn 3 năm không cạo cho hay :((