Định đi zipline

Định đi zipline,nhưng thú nhận là hơi hèn và ko có ai trông lex…
18 rides mà 300m 1 ride lại còn bảo bay cao hơn chim ưng thì đi xong chắc mẹ cháu cũng lú lẫn luôn như vụ đi roller coaster với cô Minh Anh Ngo.
Thôi lên đỉnh rừng ngồi check in cho nó gì và này nọ chứ yếu khỏi ra gió .
Em Amy An đang đòi đi nhảy Bungeee mà vụ này thì mẹ cháu chệu…nhìn đã vcđ!