Do đã chán chơi game kẹt xe

Do đã chán chơi game kẹt xe, hít bụi, ngửi khói, dí còi, tạt đầu, vẩy đít, rình rình chạy trong BRT cho bõ tức… mình quyết định nhanh chóng: chỉ 50 năm nữa sẽ về ở trong cái nhà nhỏ bên kia ao. Tất tật tài sản mang theo gồm một công LP/CD, một xe bán tải chứa ổ cứng nhạc lossless. Loa đài có gì nghe nấy. Không có không sao vì ở đây cũng đệch có điện