Đời người

Đời người, nhiều khi con đường không phải đã đến cuối cùng, mà đơn giản là đã đến NGÃ RẼ.
“Mất đi” là một loại thống khổ nhưng thay đổi góc nhìn một chút, chúng ta sẽ thấy đó cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì, khi mất đi màu xanh biếc của lá cây, chúng ta sẽ nhận được một mùa thu vàng óng ả, khi mất đi ánh mặt trời, chúng ta lại nhận được một bầu trời đầy sao!
VÀ nếu mất đi ĐẢNG CỘNG SẢN, người VIỆT NAM sẽ có CÁ để ĂN. Heheeheheh.