Dù hạnh phúc hay đau khổ

Dù hạnh phúc hay đau khổ, đến lúc nhìn lại, tất cả đều chỉ là quá khứ.
Dù yêu hay không yêu, đến khi quay đầu, đã cách nhau cả một con đường.
Dù mất đi hay còn lại, thứ lưu giữ cũng chỉ là ký ức.
Dù có bên nhau thề hẹn trăm điều, sau cùng cũng lạc mất nhau giữa dòng đời ngược xuôi.
Ai là của ai chẳng còn quan trọng nữa.
P/s: Ảnh cũ
See Translation