Đừng để bản thân cứ mãi đắm chìm trong những lối mòn nào đấy

Đừng để bản thân cứ mãi đắm chìm trong những lối mòn nào đấy. Mọi sự thay đổi sẽ khiến ta phải không ngừng cố gắng nâng cấp não lên một level mới. Khi đói, não và tim ắt sẽ tự biết hoạt động theo cơ chế đảm bảo sự sinh tồn…
Hãy luôn giữ niềm tin và viết nên câu chuyện thành công của chính mình. Tin em không? Chỉ cần nắm tay em và bước cùng em thôi, cả thế giới cứ để em lo!
P/S: EM KHÔNG ĐI BÁN HÀNG ĐA CẤP