E thích son này lắm

E thích son này lắm, mà chưa có tiền mua :(((((((
Hận mình đen tình đen cả bạc :(((
Chơi mấy cái trò này có bh đoán đúng nổi 1 chữ số đâu :'( :'(
Mới hôm nọ mơ bố bị mất 730 triệu.
Xúi mẹ ơi đánh thử đề 73 đii =)))
Cuối cùng tạch cả đề lẫn lô… :(((
Thôi, hên xui, vì hôm qua mùng 1, em nhặt được tờ 20 cành =))))
Hi vọng lộc lá đầu năm cho con trúng 1 lúc 5 thỏi, ko thì trúng 1 thỏi Ruby Tuesday cũng đc :v