FB nhắc ngày này năm ấy

FB nhắc ngày này năm ấy… Mở bài viết này ra đọc lại, trong những thông tin tràn ngập đang vây quanh về tệ nạn mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, “phóng sinh” kiểu tàn phá môi trường, cùng vô số những chuyện ngang trái khác đầu năm… Mới thấy sau một chu kỳ thời gian, xã hội mình vẫn chẳng có gì tiến bộ hơn. Và “mùa Xuân mơ ước” ấy của người Nhạc sĩ buồn Văn Cao vẫn còn đó, để không biết đến bao giờ “người biết thương người”?