Gần đây mình bắt đầu nghĩ đến chuyện lựa chọn một con đường mới

Gần đây mình bắt đầu nghĩ đến chuyện lựa chọn một con đường mới – con đường nghiêm túc hơn trong sự nghiệp.
Có lẽ mọi người sẽ bất ngờ nhiều vì lựa chọn ban đầu của mình khi mình còn học trung học phổ thông là kinh doanh. Sau đó mình gặp vài vấn đề nên quyết định cứ để mọi thứ tùy duyên. Ba năm qua mình gặp được rất nhiều nhân duyên tốt mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Lương part time bây giờ của mình có thể đủ cho mình ăn uống thoải mái, mua đủ thứ đồ đắt tiền mà vẫn dư hàng đống thời gian để thơ thẩn. Nhưng nó chỉ thế thôi. Ai đó trong quá khứ đã dạy cho mình học cách tham vọng và sống thực tế hơn, dù người đó đi rồi còn mình thì vẫn cứ trốn tránh những ước mơ ngày xưa cũ mãi, không dám đối mặt.
Thời gian gần đây khi mà chuyện tình cảm của mình bình ổn hơn, mình đã nghiêm túc nhìn lại quá khứ, hiện tại và suy tính nhiều hơn cho tương lai. Rong chơi 3 năm là đủ rồi.
Có lẽ tương lai gần gần mọi người sẽ được gặp một Minh Nghi mà mọi người chưa từng gặp. Không thay đổi gì cả, chỉ trở về làm mình của những ngày cũ thôi.
See Translation