GIA TỘC LỆNH

GIA TỘC LỆNH
Nghe rất oách, mình chỉ thắc mắc nếu cụ Lê Văn Nhuận ( Lê Duẩn) còn sống và thằng cu sát thủ Lê Văn Luyện có phải chịu huấn lệnh này không nhỉ? Dòng họ nào cũng ra gia tộc lệnh thì VTV chỉ còn nước đi ăn cắp. Ahôhô !!!