Hay ha

Hay ha. Nửa đêm vẫn em ước mơ, em ước mơ gì ha, nửa đêm vẫn quẫy ha. Ý thức tốt ghê ha!!!???
Mệt tới mức không buồn lê xuống giường coi thử thủ phạm gây tiếng ồn là ai dù cũng đoán ra đó là ai.
Té ra có người rảnh hơn mình…
Cơ mà sao sẵn đứng quay hok tới nói mấy con bướm xinh về ngủ đi giờ này còn quậy phố quậy phường dzậy hok biết nữa???!!!
See Translation