Hì hụi lắp đèn treo đèn mất cả tiếng đồng hồ

Hì hụi lắp đèn treo đèn mất cả tiếng đồng hồ ….
xong chồng quay ra bảo “nhìn giống phố đèn đỏ lắm em eiiiiiii – bán dâm à mà treo lắm đèn thế” =)))))))))
Trồng nhiều cây cho đúng tiêu chí Cuộc Sống Xanh …
Thì anh xã bảo “cẩn thận lắm cây quá nó hút cmn hết oxi thì tắt thở” =)))))))
Phá đám vcđ ra,haha …..
cạn lờiiiiiiiiii với anh zai đam mê LOL