Học branding từ phòng ngủ :v (have a nice day)

Học branding từ phòng ngủ :v (have a nice day)
Để cưới được em, anh phải biết em là ai, từ đâu đến, có bệnh tật gì không? Em có hay càu nhàu không? – Đây là mảng màu trắng thứ nhất mà giới Marketing gọi là “Data”
Sau đó chúng ta phải trải qua quá trình tìm hiểu, để hiểu về cá tính của nhau hơn 1 chút gọi là “Information”
Tiếp đó, anh cũng phải hiểu xem, quan niệm, nhân sinh quan, thế giới quan và tư duy về cuộc sống của em thế nào – đoạn này gọi là “Perception of Customer”
Và anh cứ thế, đi suốt chặng đường để tìm xem “cái gì làm em thực sự hạnh phúc” để anh đáp ứng, anh làm em hạnh phúc thì em cũng sẽ làm anh hạnh phúc. Vậy là anh đi suốt chặng đường dài bên em, cũng để muốn biết được cái “insight” của em mà giới chuyên môn gọi là “Insight of customer”.
Em ơi, cho dù anh biết được “insight” của em, anh biết được “tỏng” rồi, nhưng nếu anh không nói “Cưới anh em nhé” đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh thì chúng ta cũng chẳng thể nên “vợ chồng”.
Và khi đã là “vợ chồng” rồi, hợp đồng hôn nhân ký kết, nhà nước làm chứng, bao lời cam kết rồi, chúng ta không sống bởi lợi ích chung, đưa lại giá trị cho nhau thì có lẽ hôn nhân cũng không bền đâu em nhỉ. Mệt mỏi ra. Cho nên anh sẽ nghiêm túc ngay từ ngày đầu, từ ngày bắt đầu “Collect data” của em, cho đến khi chúng ta đã có với nhau vài mặt con và sau này có cháu. Vì anh muốn em kể cho họ hàng nghe “Chúng ta thực sự hạnh phúc” để họ thèm khát có được người như anh. 😀
(hình ảnh minh hoạ do Chuyên gia thương hiệu Duc Son cung cấp và đã cho phép sử dụng)