Học đâu chỉ bằng đầu

Học đâu chỉ bằng đầu…bởi sự nhận thức và trải nghiệm sâu sắc để phát triển toàn diện phải bắt đầu từ hơi thở và cơ thể-“Ngôi nhà” của cảm xúc-giác quan-trí huệ và linh hồn…Dancing Dialogue là Khóa Học-hay thực chất là Khóa Chơi để trẻ cảm nhận sự tinh tế trong sự kết nối giữa chuyển động cơ thể-tâm hồn-trí tuệ…để chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu những gì mà ngôn ngữ lời nói không thể diễn tả hết…
See Translation