K biết fb của e bị làm sao

K biết fb của e bị làm sao, từ hôm qua đến nay cứ phiên hết hạn r e bị bay ra ngoài phải đăng nhập lại, vô k nhắn nổi 1 tin lại bị bay ra tiếp, cứ lặp đi lặp lại như vậy
Hôm nay e cập nhật r nhưng cũng k đc nó bảo k thể thiết lập tiếng việt lúc này sử dụng tiếng anh, e chọn sử dụng tiếng anh nhưng nó cứ đen thui lùi như này
Có ai biết bị sao k ạ. Huhu. E đang vào bằng wed