Không ai đánh thuế ước mơ nên ai cũng có quyền mơ ước

Không ai đánh thuế ước mơ nên ai cũng có quyền mơ ước.
Có điều, ông bà có dạy: nói trước bước không qua đó nha. Và khoa học cũng có nghiên cứu (qua một bài nói chuyện trên TED) rằng đa số những trường hợp la làng mục tiêu của mình cho người khác nghe đều bị failed.
Dục tốc bất đạt, sao không đợi 1 năm sau đạt được thành quả đó rồi hẵng la làng.
See Translation