Lại Phải Đi chăng

Lại Phải Đi chăng ???
Cuộc Đời luôn là những chuyến đi …
Và, Nơi đâu là Bến Đỗ ?
Cứ mở 1 mắt và bịt 1 mắt cứ thế mà đi …
Cứ đi đi , rồi sẽ tới cái bến !
Có ai giả bộ làm soái ka đến cõng tui hơm?
Mà soái ka nào cũng tui cũng soái xuong sống chứ hổng chơi àh!
Ha ha há há há….