Lướt facebook thấy nhiều thánh đòi đổi tết ta thành tết tây

Lướt facebook thấy nhiều thánh đòi đổi tết ta thành tết tây, các lập luận thì hoa mỹ các kiểu nhưng bóc trắng phớ bản chất ra là CHUYỂN TẾT TA SANG TẾT TÂY LÀ VÌ TIỀN
Ngày nay đồng tiền mạnh đến mức nhiều người nghĩ nó có thể mua được mọi thứ kể cả những cảm xúc thiêng liêng nhất về dân tộc, gia đình và bạn bè. Các thánh nhầm rồi đấy thử đề nghị một ai đó làm việc trong tết với giá gấp 3 lần xem bao nhiêu người chấp nhận