Mạ khen

Mạ khen…!
Nghe tin con gái được vinh danh…
Học bổng toàn phần với môn Anh.
Của trường Anh Ngữ Tự Nhiên nớ.
Bọ mạ bây chừ rọt nở toanh…!
Cuộc sống vật chất khó bao quanh…
Bọ mạ vẫn lo con học hành.
Bựa đói…bựa no…lòng vẫn sáng.
Để con vững bước đường công danh.
Như rứa là thương bọ mạ rồi!
Bọ bàn với mạ phải thưởng thôi.
Một chuyến du xuân kỳ nghỉ tới.
Mạ con nhất trí ủng hộ rồi…
Gửi tặng con
Vt ngày 9/1/2017
Đoàn Ngọc Thọ.