Mía lại phải vào viện rồi

Mía lại phải vào viện rồi. Lần trước Mía vào viện lúc 9 tháng. Lần này là 18 tháng. Nhưng lần này Mía dũng cảm hơn lần trước, lấy ven khó và đau nhưng không khóc nhiều. Ông bà cô dì chú bác yên tâm. Mía uống thuốc giỏi chưa nè.
See Translation