Mình dạy tiếng Anh với các kỹ năng Nghe

Mình dạy tiếng Anh với các kỹ năng Nghe , Nói , Đọc , Viết . Mình thích nhất dạy phần Đọc Hiểu ( reading comprehension ) , qua đây mình hiểu đuọc nhiều hơn về văn hoá , đất nước , con người Anh và Mỹ . Đừng nói người Mỹ là ngon . Ở đâu cũng có anh hùng , ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên . Cô em gái họ cùng trạc tuổi với mình , yêu anh chàng VIỆT KIỀU ( ! ) thứ thiệt . Em bán ở chợ An Đông Sài gòn , là chợ bán đồ sĩ nên khách thương tứ xứ đổ về rất đông . Hàng ngày em vẫn chat với anh VIỆT KIỀU , mà anh này cũng ác , biết em không biết tiếng Anh , thỉnh thoảng loè vài ba câu tiếng Mỹ bồi . Em đang bán , bỏ khách , hớt ha hớt hải gọi điện kêu cứu : chị ơi chị giúp em với ! Nghe giọng hốt hoảng , mình cũng sảng : chi vậy em ? – dạ , chị dịch câu ni dùm em với : I AM LOVE YOU , I AM REMEMBER YOU . Ui cha đọc mà nổi sảy . Ở Mỹ mấy chục năm mà còn viết kiểu này chắc thiên hạ chết hết , hay là anh VIỆT KIỀU chơi khăm em ? Sao lại dùng động từ To Be ? Sao lại dùng động từ Remember mà không dùng Miss ? Anh này chắc điên rồi , điên thật rồi . Thế nên , 100 nẻo đường đời , 100 nẻo Việt kiều , đừng nghe cái mác Việt Kiều mà chết , em ơi !